Miljö

Vi strävar efter en ren och trivsam arbetsmiljö

Som företag arbetar vi långsiktigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska spill samt att sortera avfall som lämnas på lokal återvinningsanläggning.